เกี่ยวกับเรา

สถานบริการที่รับดูแลผู้สูงอายุ ที่มีคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรม ส่งเสริม ป้องกันฟื้นฟูสุขภาพเพื่อให้ผู้รับบริการมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นยกระดับการให้บริการ ใส่ใจดูแลอบอุ่นดุจญาติมิตร เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับริการและญาติ ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง (Customer Focus) พนักงานทุกคนมีวินัยในการทำงาน (Discripline) มีการทำงานร่วมกันเป็นทีม (Team Work) ช่วยเหลือ เอื้ออาทรให้กำลังใจ (Sympathy) เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความสุขในการทำงาน (Quality Of Work line)

สถานดูแลผู้สูงอายุ

สินค้าและบริการ

สถานดูแลผู้สูงอายุ รับดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้ป่วย ผู้ป่วยระยะพักฟื้น ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ ผู้ป่วยอัมพาต ผู้ป่วยให้อาหารทางสายยาง ผู้ป่วยเจาะคอ บริการจัดส่งพนักงาน พนักงานเฝ้าไข้ทั้งตามบ้าน และโรงพยาบาล บริการจัดส่งแม่บ้าน จัดส่งพี่เลี้ยงเด็ก

รับดูแลผู้สูงอายุ

แคตตาล็อกออนไลน์

 • รับดูแลผู้สูงอายุ งามวงศ์วาน

  กานต์ทิตา เนิร์สซิ่งโฮม สถานบริการรับดูแลผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ “ดูแลใกล้ชิด ดั่งญาติมิตรของเรา” รับดูแลผู้สูงอายุ ให้บริการด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรม ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูสุขภาพเพื่อให้ผู้รับบริการมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ยกระดับการให้บริการ ใส่ใจดูแลอย่างอบอุ่นดุจญาติมิตร เพื่อความพึงพอใจ สูงสุดของผู้รับบริการและญาติ อย่าปล่อยผู้สู...

  หมวดหมู่ : สถานพักฟื้นพยาบาล

  ดูรายละเอียด
 • ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง

  กานต์ทิตา เนิร์สซิ่งโฮม สถานบริการรับดูแลผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ “ดูแลใกล้ชิด ดั่งญาติมิตรของเรา” ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ให้บริการด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรม ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูสุขภาพเพื่อให้ผู้รับบริการมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ยกระดับการให้บริการ ใส่ใจดูแลอย่างอบอุ่นดุจญาติมิตร เพื่อความพึงพอใจ สูงสุดของผู้รับบริการและญา...

  หมวดหมู่ : สถานพักฟื้นพยาบาล

  ดูรายละเอียด
 • รับดูแลผู้ป่วยพักฟื้น บางเขน

  กานต์ทิตา เนิร์สซิ่งโฮม สถานบริการรับดูแลผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ “ดูแลใกล้ชิด ดั่งญาติมิตรของเรา” รับดูแลผู้ป่วยพักฟื้น บางเขน ช่วยดูแลการปรับตัว ฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกาย หลังจากออกจากโรงพยาบาล ให้บริการดูแลผู้สูงวัยที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ต้องรับการดูแลด้านอาหาร ดูแลทานยาตามแพทย์สั่ง ด้านการพักผ่อนและการออกกำลังกาย เพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกาย จิ...

  หมวดหมู่ : สถานพักฟื้นพยาบาล

  ดูรายละเอียด
 • บริการที่พักอาศัยสำหรับผู้ป่วยพักฟื้น

  กานต์ทิตา เนิร์สซิ่งโฮม สถานบริการรับดูแลผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ “ดูแลใกล้ชิด ดั่งญาติมิตรของเรา” บริการที่พักอาศัยสำหรับผู้ป่วยพักฟื้น ดูแลผู้ป่วยหลังพักฟื้น ในด้านการอยู่อาศัย ด้านโภชนาการอาหาร ด้านยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็น ด้านการกายภาพฟื้นฟู การสันทนาการและฟื้นฟูจิตใจในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีคุณภาพ ไปจนถึงการรับดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย อย่...

  หมวดหมู่ : สถานพักฟื้นพยาบาล

  ดูรายละเอียด
 • รับดูแลผู้สูงอายุระยะสุดท้าย

  กานต์ทิตา เนิร์สซิ่งโฮม สถานบริการรับดูแลผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ “ดูแลใกล้ชิด ดั่งญาติมิตรของเรา” รับดูแลผู้สูงอายุระยะสุดท้ายให้เป็นอย่างดี ให้บริการด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรม ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูสุขภาพเพื่อให้ผู้รับบริการมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ยกระดับการให้บริการ ใส่ใจดูแลอบอุ่นดุจญาติมิตร เพื่อความพึงพอใจ สูงสุดของผู้รับบริการและ...

  หมวดหมู่ : สถานพักฟื้นพยาบาล

  ดูรายละเอียด
 • บ้านพักผู้สูงอายุและผู้ป่วย

  กานต์ทิตา เนิร์สซิ่งโฮม สถานบริการรับดูแลผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ “ดูแลใกล้ชิด ดั่งญาติมิตรของเรา” บ้านพักผู้สูงอายุและผู้ป่วย เป็นสถานที่ให้บริการดูแลผู้สูงวัยให้ใช้ชีวิตประจำวันอย่างถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ให้เราเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุแทนคุณ ด้วยสถานที่สะอาดปลอดภัย (มีสุขอนามัย ป้องกันการติดเชื้อไม่พึงประสงค์จากบุคคลภายนอก) ดูแลด้านอาหาร-วิตามิน ...

  หมวดหมู่ : สถานพักฟื้นพยาบาล

  ดูรายละเอียด
 • รับดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์

  กานต์ทิตา เนิร์สซิ่งโฮม สถานบริการรับดูแลผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ “ดูแลใกล้ชิด ดั่งญาติมิตรของเรา” รับดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ช่วยดูแลการปรับตัว ฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกาย หลังจากออกจากโรงพยาบาล ให้บริการดูแลผู้สูงวัยที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ต้องรับการดูแลด้านอาหาร ดูแลทานยาตามแพทย์สั่ง ด้านการพักผ่อนและการออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ ...

  หมวดหมู่ : สถานพักฟื้นพยาบาล

  ดูรายละเอียด
 • ดูแลผู้สูงอายุและฟื้นฟูผู้ป่วย เกษตรนวมินทร์

  กานต์ทิตา เนิร์สซิ่งโฮม สถานบริการรับดูแลผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ “ดูแลใกล้ชิด ดั่งญาติมิตรของเรา” รับดูแลผู้สูงอายุและฟื้นฟูผู้ป่วย เกษตรนวมินทร์ ช่วยดูแลการปรับตัว ฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกาย หลังจากออกจากโรงพยาบาล ให้บริการดูแลผู้สูงวัยที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ต้องรับการดูแลด้านอาหาร ดูแลทานยาตามแพทย์สั่ง ด้านการพักผ่อนและการออกกำลังกายเพื่อฟื...

  หมวดหมู่ : สถานพักฟื้นพยาบาล

  ดูรายละเอียด
 • บ้านพักผู้สูงอายุและผู้ป่วย ลาดพร้าว

  กานต์ทิตา เนิร์สซิ่งโฮม สถานบริการรับดูแลผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ “ดูแลใกล้ชิด ดั่งญาติมิตรของเรา” บ้านพักผู้สูงอายุและผู้ป่วย ลาดพร้าว เป็นสถานที่ให้บริการดูแลผู้สูงวัยให้ใช้ชีวิตประจำวันอย่างถูกสุขลักษณะและปลอดภัย มอบภาระให้เราเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุแทนคุณ ด้วยสถานที่สะอาดปลอดภัย (มีสุขอนามัยป้องกันการติดเชื้อไม่พึงประสงค์จากบุคคลภายนอก) ดูแลด้า...

  หมวดหมู่ : สถานพักฟื้นพยาบาล

  ดูรายละเอียด
 • ดูแลผู้ป่วยติดเตียง รายเดือนและระยะยาว

  กานต์ทิตา เนิร์สซิ่งโฮม สถานบริการรับดูแลผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ “ดูแลใกล้ชิด ดั่งญาติมิตรของเรา” ดูแลผู้ป่วยติดเตียง รายเดือนและระยะยาว ทางศูนย์จะเป็นพี่เลี้ยงเป็นพยาบาลดูแลผู้สูงอายุ-ดูแลผู้ป่วยหลังพักฟื้น ในด้านการอยู่อาศัย ด้านโภชนาการอาหาร ด้านยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็น ด้านการกายภาพฟื้นฟู การสันทนาการและฟื้นฟูจิตใจในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมี...

  หมวดหมู่ : สถานพักฟื้นพยาบาล

  ดูรายละเอียด

ติดต่อเรา

ชื่อธุรกิจ

กานต์ทิตา เนิร์สซิ่งโฮม

ที่อยู่

205/4 หมู่ 6
ซอยชัยเกียรติ1 (ตรงข้ามตลาดพงษ์เพชร) ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 

โทรศัพท์

อีเมล

เวลาทำการ

ทำการทุกวัน เวลา 08:00-19:00

พิกัด

13.85611, 100.54722

ภาพกิจการ

 • ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

 • ดูแลผู้สูงอายุและฟื้นฟูผู้ป่วย

 • รับดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์